Advies & interimmanagement

Veel belangstelling voor Assetmanagement Game

Op 30 oktober 2014 gaf AssetPouwer deelnemers van het Asset Management Control Seminar de gelegenheid kennis te maken met de Assetmanagement Game.

Bezoekers van defensie, industrie, service providers en overheid namen deel aan deze management game. Zij ervoeren zelf hoe ze door middel van het spelen van een bordspel de discussie rond assetmanagement in hun eigen organisatie kunnen voeren.

Bezoekers gaven aan dat de Assetmanagement Game ook geschikt zou zijn om medewerkers bekend te maken met assetmanagement, ISO 55000 en alle aspecten die daar bij horen.

Al met al een geslaagde dag! Dank aan AMC voor het organiseren van dit seminar en aan Proficium voor de enthousiaste medewerking.

Assetmanagement Game bij defensieAssetmanagement Game AMC seminar