Advies & interimmanagement

UIC Guidelines voor Asset Management

 UIC Guidelines for the Application of Asset Management in Railway Infrastructure OrganisationsIn september 2010 presenteerde de UIC een standaard voor de toepassing van asset management in de rail infrastructuur: "Guidelines for the Application of Asset Management in Railway Infrastructure Organisations". Net zoals in PAS 55 gaat deze standaard uit van de strategische doelstellingen van een organisatie. De UIC Guidelines geven een praktische invulling voor spoorweg infrastructuur van eisen die in PAS 55 gesteld zijn.