Advies & interimmanagement

Spelelementen assetmanagement game

De deelnemers van de assetmanagement game zijn assetmanager van een haven en een vloot binnen de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Samen met de andere assetmanagers zorgen zij ervoor dat de aangeboden lading over de hele wereld kan worden verscheept zodat aan de bedrijfsdoelstelling van de VOC kan worden voldaan.

Veel serieuze aspecten van assetmanagement komen op speelse wijze aan de orde. Een greep uit de elementen die in het spel terugkomen:

  • Investeren deelnemers op het juiste moment in de juiste assets of hoopt de lading zich op?
  • Op welke soorten risico’s ligt de focus van de deelnemers? Riskeren zij een incident met kosten, onbeschikbaarheid of minder marktaanbod tot gevolg? Hoe helpt de risicomatrix hierin?
  • Welke strategie hanteren de deelnemers om de doelstellingen te bereiken?
  • Is er voldoende informatie aanwezig om de assets te managen?
  • Staat het belang van de eigen haven of het bedrijfsbelang van de VOC voorop?

Workshop assetmanagement