Advies & interimmanagement

Inschrijven aanbesteding

Een winnend bod door assetmanagement en ISO 55000 te verwerken in uw aanbieding.

>> Lees verder

Projectadvies assetmanagement

Uw project of dienst optimaal laten aansluiten bij de assetmanagement doelstellingen van uw klant.

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling assetmgt.

Uw organisatie laten aansluiten bij het assetmanagement systeem van uw klanten.

>> Lees verder

Projectadvies assetmanagement

Als leverancier van nieuwbouw, upgrade en onderhoud van infrastructuur en industriële systemen wilt u uw klant, de asset owner of asset manager een goed product leveren. U wilt uw project of dienst optimaal aan te laten sluiten bij de doelstellingen en de organisatie van uw klant. Daarbij wilt u op strategisch / tactisch niveau kunnen communiceren met uw klant.

Integratie in proces klant

Assetmanagement model service providersAssetPouwer helpt u om uw project of dienst goed aan te laten sluiten bij de assetmanagement processen van uw klant. Dit kan zijn betrekking hebben op het gebied van informatie-uitwisseling, wijze van uitvoering, reactietijden, bewustzijn, analysemethoden, optimalisatie, etc,

Life Cycle Costing

Vaak moeten (ontwerp)keuzes worden gemaakt die een effect hebben op de kosten, opbrengsten en prestaties gedurende de levensduur. Wij helpen met het maken van LCC berekeningen. Hiervoor beschikken wij hiervoor over speciale LCC software waarmee we verschillende varianten kunnen doorrekenen. De rapporten die hiermee gegenereerd kunnen worden, kunnen ook helpen uw klant te adviseren.

Prestaties en assetmanagement doelstellingen

AssetPouwer helpt u om de rapportage van uw prestaties  aan te laten sluiten bij de assetmanagement doelstellingen van uw klant. Zo ziet uw klant duidelijk wat u bijdraagt en kunt u op niveau communiceren aan de hand van parameters die voor uw klant relevant zijn. 

Strategisch advies

Op basis van de prestaties van uw dienst of project en de ervaringen van uw medewerkers, kunt  u uw klant op tactisch /strategisch niveau adviseren. AssetPouwer helpt u uw ervaringen om te zetten naar een advies voor uw klant. Dit advies kan bijvoorbeeld processen, informatie-uitwisseling, andere uitvoering van uw dienst of vervanging van assets betreffen. Zo bouwt u aan een duurzame relatie met uw opdrachtgever.