Advies & interimmanagement

PAS 55 Assetmanagement gap analyse

ProRailProRail streeft naar operational excellence en wil de dagelijkse prestaties op het spoor en op de stations voortdurend en blijvend verbeteren. AssetPouwer onderzocht aan de hand van PAS 55 op welke aspecten het asset management verder verbeterd kan worden en kwam met concrete verbetervoorstellen.

Vanuit de overheid en de publieke opinie worden hoge prestatie-eisen gesteld aan één van de ingewikkelste en drukste spoornetten ter wereld. Deze prestaties kunnen alleen gehaald worden door een uitstekend beheer waarin alle aspecten van asset management in voldoende mate gewaarborgd zijn.

AssetPouwer voerde een PAS 55 gap analyse uit over het asset management. PAS 55 is een praktische norm op gebied van asset management. De focus van deze analyse lag op:

  • de relatie tussen asset management en bedrijfsdoelstellingen;
  • management van prestaties in de totale keten;
  • het beheersen van het risicomanagement.

Het resultaat van de analyse waren verbetervoorstellen in verschillende delen van de organisatie. Door deze verbetervoorstellen te projecteren op een specifiek deel van de infrastructuur, konden deze zeer concreet gemaakt worden. In een helder stappenplan is een concrete weg aangegeven naar verdere beheersing van de prestaties en het voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen.