Advies & interimmanagement

Business case en risico analyse outillage

RETRET streeft naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer in de regio Rotterdam met de hoogste kwaliteit voor de reiziger. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen, bouwt RET een nieuwe werkplaats voor haar trams en metro’s. RET voorzag in deze werkplaats de installatie van extra outillage om uitval van trams en metro’s, als gevolg van falende outillage in andere werkplaatsen, te voorkomen.

Business case

AssetPouwer voerde een risico analyse uit en stelde een business case op voor de investering in extra outillage die RET voorzag. In de business case was expliciete aandacht voor toekomstige ontwikkelingen zoals: capaciteit behoefte, ontwikkelingen in het onderhoud en wijzigingen in de exploitatie concessie.

Risico analyse

De risico analyse had betrekking op de outillage in alle werkplaatsen voor tram en metro van RET. AssetPouwer onderzocht verschillende scenario’s en spiegelde de gekwantificeerde risico’s (uiteindelijk de uitval van de tram of metro vloot) aan de bedrijfswaarden van RET.

Om de risico’s af te dekken onderzocht AssetPouwer verschillende maatregelen. Deze vielen uiteen in drie categorieën: investering in nieuwe outillage, samenwerking met andere openbaar vervoer bedrijven en uitbesteding van activiteiten aan commerciële partijen. Van alle maatregelen brachten we de risicoreductie, kosten, proces consequenties en interne acceptatie in kaart. Dit resulteerde in een efficiëntie per maatregel en een kwalitatieve beoordeling.

Het onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met betrokkenen binnen RET op verschillende niveaus.

Aanzienlijke besparing

Uit het onderzoek bleek dat de risico’s het beste en meest efficiënt konden worden beheerst door uitbesteding van activiteiten aan derden, in het geval van calamiteiten. AssetPouwer adviseerde hoe dit concreet kan worden uitgevoerd, inclusief de mogelijkheden van diverse commerciële partijen. Hierdoor kon RET op verantwoorde wijze afzien van een grote investering. Dit leverde een aanzienlijke besparing op.

 

 “Het resultaat van het onderzoek leverde RET een directe besparing op van meer dan één miljoen Euro.”

Rob van der Werf – Manager Vlootservices RET