Advies & interimmanagement

Publicatie ISO 55000 - Asset Management

ISOOp 10 januari 2014 is de nieuwe ISO 55000 normserie gepubliceerd door ISO.

De laatste jaren is assetmanagement steeds meer in de belangstelling komen te staan. Het grote succes van de Britse norm PAS 55 en de toenemende internationale aandacht voor assetmanagement, die mede door deze norm ontstond, heeft geleid tot de ontwikkeling van de ISO 55000 normserie.

Deze norm bestaat uit drie delen:

  • ISO 55000 – Asset management – Overview, principles and terminology

In dit deel wordt, de naam zegt het al, een overzicht gegeven van assetmanagement. Er wordt geschetst waarop goed assetmanagement gebaseerd is, hoe het in de omgeving geplaatst is en wat het oplevert. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van gerelateerde terminologie.

  • ISO 55001 – Asset management – Management systems – Requirements

Op gestructureerde wijze worden hier alle basisvereisten van een assetmanagementsysteem opgesomd.

  • ISO 55002 – Asset management – Management systems – Guidelines for the application of ISO 55001

Dit deel geeft uitleg en achtergrond bij ISO 55001. Daarnaast staan er een aantal voorbeelden in die kunnen helpen bij de implementatie van een nieuw assetmanagementsysteem.

De ISO 55000 komt, hoewel de woorden anders zijn, grotendeels over een met de Britse norm PAS 55. Toch zijn er enkele verschillen. Een aantal belangrijke verschillen worden hieronder opgesomd:

  • In ISO 55000 is meer aandacht voor de stakeholders. De verwachtingen en eisen van stakeholders zijn naast de doelstellingen van de organisatie zelf het startpunt voor het assetmanagementsysteem;
  • In ISO 55000 wordt een sterkere en meer expliciete relatie gelegd met financieel management;
  • Bewustwording en betrokkenheid op alle niveaus zijn expliciet deel van ISO 55000.

Meer informatie over de ISO 55000 normserie vindt u hier.