Advies & interimmanagement

Ontwikkelingen ISO 55000 serie

ISONa twee jaar ervaring met ISO 55000 serie voor assetmanagement gaan er geluiden op deze norm te herzien. Normaal gesproken zou er pas in 2022 een herziene versie komen. Voor ISO 55002 wordt dat vervroegd naar rond 2018.

Al bij de introductie van de ISO 55000 serie gingen er in verschillende landen stemmen op om met name de ISO 55002 te verbeteren. Een andere aanleiding is de update van de “High Level Structure”; de “template” voor ISO managementsysteem standaarden, die rond 2017 start.

Eind 2015 vond in Yokohama de eerste bijeenkomst plaats van de ISO/TC 251 Asset Management Commissie. Deze commissie zorgt voor de doorontwikkeling van de ISO 55000 serie. Vanuit verschillende landen zijn sterke en zwakke punten van de ISO 55000 serie ingebracht.

Sterke punten die vaak werden genoemd zijn:

  • De standaard draagt bij aan het bewustzijn bij directies en beleidsmakers van het belang van assetmanagement.
  • De sterke verwevenheid van assetmanagement en risicomanagement die in de norm tot uiting komt.
  • De zogenaamde “line of sight” oftewel de vertaling van (organisatie)doelstellingen naar activiteiten in praktijk.
  • De expliciete koppeling tussen techniek en financiën.

Verbeterpunten die regelmatig naar boven kwamen zijn:

  • Verdere uitwerking van het Strategisch Asset Management Plan (SAMP).
  • Een betere leidraad voor praktische implementatie van een assetmanagement systeem.

In Nederland is ook behoefte aan verduidelijking hoe moet worden omgegaan met de verschillende rollen: asset owner, asset manager en service provider. De ISO 55001 geeft niet aan hoe om te gaan met certificering als deze rollen niet door dezelfde partij worden ingevuld. Internationaal blijkt deze behoefte nog nauwelijks te worden herkend.

De komende tijd gaat de normcommissie ISO/TC 251 zijn aandacht met name richten op:

  • De promotie voor het gebruik van ISO 55000
  • Het verzamelen van feedback van de gebruikers van de ISO 55000 normserie
  • Het opstellen van een richtlijn voor het harmoniseren van registratie op het gebied van assetmanagement en financiën.
  • De revisie van ISO 55002. Nederland heeft het voorzitterschap over deze activiteit.

 

NEN normcommissie assetmanagement ISO 55000 ISO 55001AssetPouwer is lid van de ISO/TC 251 Commissie en volgt en beïnvloed mede daardoor de ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement.