Advies & interimmanagement

Ontwikkeling ISO 55000 Asset Management

ISOVan 10 tot 14 oktober 2011 vond in Arlington, Verginia, USA de tweede formele bijeenkomst plaats van ISO werkgroep PC251. Deze ISO werkgroep ontwikkelt een nieuwe norm op het gebied van asset management, ISO 55000.

Uit de review van de eerdere concepten waren een aantal issues naar boven gekomen. Deze zijn tijdens de bijeenkomst bediscussieerd. Vervolgens hebben diverse werkgroepen verder gewerkt aan de ontwikkeling van de norm. De belangrijkste issues waren:

  • Scope van de norm: alle asset typen of uitsluitend materiële assets;
  • Verband tussen strategie, beleid en doelstellingen;
  • De life cycle van assets en specifiek de periode waarover de organisatie voor de assets verantwoordelijk is;
  • Verschillen in interpretatie tussen "asset", "asset management" en "asset management systeem";
  • Integratie van financiële aspecten.

Na afloop van de bijeenkomst waren alle drie de delen van de norm geschikt om door te gaan als "Committee Drafts".