Advies & interimmanagement

Onderhoud en assetmanagement

Als onderhoudsmanager kan het dan lastig zijn om uw activiteiten te “verkopen” in het managementteam. Inspecties bijvoorbeeld lijken voor buitenstaanders vaak weinig op te leveren. Maar wat is de kans en de ernst van technisch falen als de inspectie niet zou worden gedaan? Hoe wordt in uw organisatie eigenlijk bepaald welke inspecties uitgevoerd moeten worden en welke wellicht overbodig zijn?

In een assetmanagementsysteem wordt ondermeer een relatie gelegd tussen de doelstellingen van de organisatie en de (onderhouds)activiteiten die u verricht. Alle activiteiten moet bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Dit kan een directe bijdrage zijn of een indirecte bijdrage zijn.

Door middel van onderhoud beïnvloedt u direct de waarde van een asset. Deze waarde kan financieel zijn, maar kan ook andere vormen hebben. Voorbeelden:

  • Door het uitvoeren van onderhoud op een tijdstip dat uitkomt voor “operations”, bijvoorbeeld ’s nachts, beïnvloed u direct de (operationele)beschikbaarheid.
  • Het imago van een organisatie kan (als imago voor die organisatie van belang is), beïnvloed worden door het schoon of in goed geconserveerde toestand houden van een publiek zichtbare asset.

Bij beide voorbeelden geldt dat de inspanning die u moet verrichten, in verhouding moet staan tot de waardevermeerdering (in dit geval beschikbaarheid en imago).

Door het reduceren van risico’s beïnvloedt u indirect de doelstellingen van de organisatie. Zo kunt u uitgaande van een doelstelling op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid of beschikbaarheid nagaan of de in de inleiding genoemde inspectie zinvol is voor uw organisatie.

Ook hier geldt weer dat de inspanning die u moet verrichten, in verhouding moet staan tot de risicoreductie. Het kan verstandig zijn meerdere maatregelen (ook bij een andere afdelingen) tegen elkaar af te wegen.

Life cycle management

Er kunnen veranderingen in de omgeving optreden die aanleiding kunnen geven de wijze van onderhoud te wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wijziging van productievolumes nu en in de toekomst;
  • Innovaties in assets (meer efficiente, goedkopere, etc. installaties);
  • Innovaties in analyse technieken;
  • Wijziging in regelgeving nu en in de toekomst;
  • Ontwikkeling in de kosten van arbeid;
  • Andere verwachting van klanten;
  • Etc.

Een goed assetmanagement systeem helpt om op een adequate wijze te anticiperen op deze wijzigingen. Zo blijft u voor uw organisatie het meest optimale onderhoud uitvoeren.