Advies & interimmanagement

NTA 8120

NTA 8120 geeft algemene specificaties voor het optimaal beheren van (externe) veiligheid, kwaliteit en capaciteit van elektriciteits- en gasnetten.

NTA 8120 richt zich op alle fasen van de levenscyclus met als uiteindelijk doel om afwijkingen, storingen en incidenten te voorkomen en voor het beheersen van de gevolgen daarvan.

Deze NTA is ontwikkeld door netbeheerders, toezichthouders en dienstverlenende organisaties. De eisen zijn gebaseerd op de eisen die zijn gesteld in ISO 55000. Deze vormen een branche specifieke invulling van ISO 55000 voor elektriciteits- en gasnetbeheer.

Door het voldoen aan NTA 8120 kunnen netbeheerders aan de toezichthouder aantonen dat ze aan hun zorgplicht voldoen.

In navolging van NTA 8120 zijn er plannen voor het ontwikkelen van andere branche specifieke invullingen van ISO 55000. Dit geldt voor infrastructuur, water, zorg en vastgoed.