Advies & interimmanagement

NTA 8120

NTA 8120 geeft eisen voor een assetgerelateerd veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem van elektriciteits- en gasnetten.

De NTA 8120 richt zich op het optimaal beheren en exploiteren van deze netten gedurende alle fasen van de levenscyclus. Het doel daarbij is het bieden van voldoende:

  • veiligheid van het personeel en publiek;
  • bescherming van de industriële en bebouwde omgeving en natuur;
  • capaciteit en de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten;
  • kwaliteit van transport van elektriciteit en gas.

De NTA is ontwikkeld door netbeheerders, Netbeheer Nederland en certificatie-instellingen. De eisen zijn gebaseerd op de eisen die zijn gesteld in ISO 55001. Daarbij is een branche specifieke invulling gemaakt voor elektriciteits- en gasnetbeheer.

Door het voldoen aan NTA 8120 kunnen netbeheerders aan de toezichthouder aantonen dat ze aan hun zorgplicht voldoen.

In het jaar 2020 wordt de NTA 8120 herzien.

In navolging van NTA 8120 zijn er plannen voor het ontwikkelen van andere branche specifieke invullingen van ISO 55000. Dit geldt voor infrastructuur, water, zorg en vastgoed.