Advies & interimmanagement

ISO 55000 - Assetmanagement

DE nieuwe assetmanagement standaard. Hoe is deze norm opgebouwd?

>> Lees verder

Doelgroep voor ISO 55000

Voor wie is ISO 55000 bedoeld. En waarvoor kan het gebruikt worden?

>> Lees verder

Principes van ISO 55000

Wat zijn de principes waarop ISO 55000 is gebaseerd. En wat betekent dit concreet?

>> Lees verder

Certificering ISO 55001

Goed assetmanagement is in de eerste plaats een gedachtengoed, waarbij alles in dienst staat van de strategische doelen van de organisatie en haar stakeholders. Om dit te kunnen borgen, is een assetmanagement systeem nodig. Dit managementsysteem kan eventueel gecertificeerd worden conform ISO 55001.

Geen doel op zich

Certificering zou echter geen doel op zich moeten zijn. Dit is de gedragen visie die tijdens veel conferenties op het gebied van assetmanagement naar voren komt. Belangrijker is dat het systeem goed is ingericht en goed assetmanagement wordt uitgevoerd. Essentieel daarbij is dat alle betrokkenen doordrongen zijn van zijn of haar rol in de organisatie in relatie tot de strategische doelen, daar naar handelen en daar de kennis en vaardigheden voor hebben.

Redenen voor certificering

Redenen om uw assetmanagementsysteem wel te certificeren conform ISO 55001 zouden kunnen zijn:

  • Aan kunnen tonen aan de toezichthouder of andere stakeholders dat u uw assetmanagement beheerst;
  • Een concreet doel voor ogen stellen bij implementatie van verbeteringen op het gebied van assetmanagement;
  • Een stok achter de deur voor het blijvend onderhouden van uw assetmanagement systeem.

Wie kunnen zich certificeren conform ISO 55001

Om uw organisatie te kunnen certificeren conform ISO 55001 is het essentieel dat uw organisatie daadwerkelijk assets beheert. Service providers en aannemers die de (gecontracteerde) rol van asset manager hebben, kunnen dus ook voor certificering in aanmerking komen. 

 

NEN normcommissie assetmanagement ISO 55000 ISO 55001AssetPouwer is lid van de ISO/TC 251 Commissie en volgt en beïnvloed mede daardoor de ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement.