Advies & interimmanagement

EFNMS Asset Management Survey 2011

EFNMS How organizations manage their physical assets in practiceIn december 2012 publiceerde de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) het “European Vision Document Physical asset Management”. Deze studie is gebaseerd op een enquête gehouden bij 112 organisaties uit 24 verschillende landen en 23 industriële sectoren.

In de studie is ondermeer de mate van volwassenheid van deze organisaties voor een aantal belangrijke asset management aspecten zoals genoemd in PAS55 beoordeeld:

  • Asset management strategie & planning
  • Risicoanalyse en -evaluatie
  • Lifecycle management
  • Kennis van (het beheer van) assets
  • Organisatie en personeel

De belangrijkste conclusie is dat voor organisaties de meeste verbeteringen mogelijk zijn voor de aspecten:

  1. Risicoanalyse en -evaluatie
  2. Kennis over de prestatie van assets
  3. Asset management strategie & planning

Hierbij wordt echter opgemerkt dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende sectoren. Dit geldt met name voor het aspect risicoanalyse en -evaluatie en het aspect kennis over de prestatie van assets.