Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Definitie verbeteringen

Wij brengen in kaart wat verbeteringen u opleveren en helpen u bij het stellen van prioriteiten.

>> Lees verder

Change Management

Binnen 6 maanden blijvende verbetering van assetmanagement en samenwerking.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

U wilt graag weten hoe goed het assetmanagement systeem van uw organisatie eigenlijk is, hoe goed uw organisatie assetmanagement uitvoert en waar verbeterpotentieel zit.

Ons aanbod

AssetPouwer beoordeelt aan de hand van ISO 55000 hoe goed uw assetmanagement systeem is ingericht. Daarnaast beoordelen wij in welke mate activiteiten op het gebied van assetmanagement worden uitgevoerd. Deze gap analyse wordt uitgevoerd in de vorm van een maturity scan (bepaling van de mate van volwassenheid). Hierbij maken wij gebruik van de volgende technieken:

  • Analyse van processen, middelen en informatie;
  • Interviews met betrokkenen;
  • Beoordeling van de uitvoering van activiteiten in de praktijk;
  • Uitzetten van de constateringen op een maturity schaal.

Resultaat

  • Rapportage van de mate waarin uw assetmanagementsysteem en assetmanagement activiteiten voldoen aan ISO 55001 in de vorm van een maturity scan.
  • Toelichting op welke aspecten verbetering van uw assetmanagement systeem en assetmanagement activiteiten mogelijk is.

 

Welke maturity is nodig voor uw organisatie?

Naast bovenstaande maturity scan kunnen wij ook beoordelen of de wijze waarop de assetmanagement activiteiten worden uitgevoerd geschikt is om aan uw assetmanagement doelstellingen te voldoen. Waar nodig schakelen wij hiervoor specialisten in.

Resultaat

  • Inschatting van de mate waarin u met uw huidige assetmanagement activiteiten aan uw assetmanagement doelstellingen kunt voldoen;
  • Inschatting van het verbeterpotentieel.