Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Definitie verbeteringen

Wij brengen in kaart wat verbeteringen u opleveren en helpen u bij het stellen van prioriteiten.

>> Lees verder

Change Management

Binnen 6 maanden blijvende verbetering van assetmanagement en samenwerking.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Definitie verbeteringen assetmanagement

Met assetmanagement wilt u een optimale waarde toevoegen aan de doelstellingen van uw organisatie en de eisen en wensen van stakeholders. Deze waarde kan verschillende vormen hebben bijvoorbeeld: financieel, het bieden van veiligheid, capaciteit, voldoen aan wetgeving of het leveren van een bijdrage aan het imago. U hebt geconstateerd dat een aantal verbeteringen in uw assetmanagement systeem of uw assetmanagement activiteiten nodig zijn.

Ons aanbod

AssetPouwer helpt u verbeteringen op het gebied van assetmanagement te definiëren. Dit doen we in verschillende stappen. Deze kunnen er als volgt uit zien:

  1. Bepalen van de waarde van de individuele verbeteringen voor uw organisatie, de ordegrootte van de kosten daarvoor en de benodigde tijdsduur voor implementatie. Hierbij kan ook de reductie van risico op het niet halen van de doelstellingen van uw organisatie, een waarde hebben.
  2. Op basis van deze waarde, kosten en tijdsduur stellen we samen prioriteiten vast. U selecteert welke verbeteringen we verder uitwerken.
  3. Voor de geselecteerde verbeteringen stellen we, op basis van onze praktische kennis en de ervaring van uw medewerkers, verschillende alternatieven voor. Hierbij wordt van elk alternatief een inschatting van de waarde, risicoreductie, kosten en planning gepresenteerd.
  4. Keuze van de, voor uw organisatie, beste alternatieven.
  5. Verdere uitwerking van een projectplan voor de implementatie van de gekozen alternatieven. Deel hiervan is een verdere uitwerking van de waarde, risicoreductie, kosten, concrete planning en communicatieplan.

Resultaat

  • Rapportage met inschatting van de waarde, kosten en tijdsduur van potentiële verbeteringen;
  • Vastlegging van prioriteitstelling en selectie;
  • Rapportage van alternatieven voor geselecteerde verbeteringen;
  • Projectplan voor implementatie van concrete verbeteringen inclusief waarde, risicoreductie, kosten, concrete planning en communicatieplan.