Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling

Concrete stappen maken in de verbetering van uw assetmanagement organisatie.

>> Lees verder

Interim assetmanager

Uitvoeren van assetmanagement en tegelijkertijd verbeteren.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Change Management

U wilt uw assetmanagement duurzaam verbeteren en er voor zorgen dat de verbeteringen gedragen worden door uw medewerkers. U streeft daarbij naar afdeling overstijgende samenwerking en processen die werken in praktijk.

Bewezen methode

In samenwerking met Rainmen Europe biedt AssetPouwer u een unieke combinatie van een bestaande en bewezen methode op het gebied van verandermanagement (accountablity), assetmanagement en ISO 55000.

Samenwerking en gedrag

Door middel van Accountable Assetmanagement realiseert een multidisciplinair assetmanagement doorbraakteam binnen 6 maanden een geselecteerd aantal hefboomprojecten. Deze projecten dragen bij aan het versneld realiseren van de assetmanagement doelstellingen. Het transformatieteam is als team verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten. Naast de standaard projectbeheersingsaspecten, maken zij met name afspraken op het gebied van samenwerking en gedrag. Hierdoor ontstaat het gewenste draagvlak voor de veranderingen. Omdat zij in de projecten weer anderen betrekken, werkt de werkwijze als een olievlek door de organisatie en zorgt voor de noodzakelijke cultuurverandering. De projectresultaten en zijn expliciet gekoppeld aan de (assetmanagement) doelstellingen van de organisatie.

Duurzaam resultaat

Op basis van jarenlange metingen levert Accountable Assetmanagement binnen 6 maanden het volgende resultaat:

  • Blijvende en gedragen verbetering van uw assetmanagement systeem en assetmanagement activiteiten;
  • 85 % assetmanagement doorbraakprojecten binnen tijd en budget afgerond;
  • 27 % verbetering in onderlinge relaties;
  • 83 % verbetering in samenwerkingsgedrag.