Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Definitie verbeteringen

Wij brengen in kaart wat verbeteringen u opleveren en helpen u bij het stellen van prioriteiten.

>> Lees verder

Change Management

Binnen 6 maanden blijvende verbetering van assetmanagement en samenwerking.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Voor veel mensen is assetmanagement een containerbegrip. Voor de een gaat het over de optimalisatie van onderhoud, een ander denkt aan financiën en voor een derde is assetmanagement alleen maar een nieuwe naam voor iets dat al lang wordt gedaan. Hoe goed assetmanagement hen helpt in hun dagelijks werk en wat hun bijdrage is aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie is vaak een brug te ver.

Ons aanbod

AssetPouwer helpt u aan uw medewerkers uit te leggen wat assetmanagement is en wat een assetmanagement systeem is. Wij betrekken mensen op alle niveaus in de organisatie en laten hen ervaren welke bijdrage zij leveren aan de doelstellingen van de organisatie en hoe goed assetmanagement hen kan helpen in hun dagelijks werk. Hiervoor zetten wij verschillende middelen en methodes in:

  • Interactieve presentaties over assetmanagement en ISO 55000 of PAS 55;
  • De Assetmanagement Game; een bordspel op het gebied van assetmanagement dat zorgt voor inzicht, bewustwording en draagvlak;
  • Workshops waarin we een bestaande assetmanagement activiteit in uw organisatie onder de loep nemen en met uw medewerkers onderzoeken wat het verbeterpotentieel is.

Als er voldoende draagvlak in de organisatie is, kunnen we verder met de volgende stap: de gap analyse. Bovenstaande activiteiten geven belangrijke input voor de aanpak hiervan.

Resultaat

  • Bekendheid in de organisatie met assetmanagement;
  • Beginnende bewustwording van de verwevenheid van assetmanagement, de doelstellingen van de organisatie en de eigen rol daarin;
  • Draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement;
  • Gedragen Plan van Aanpak voor een gap analyse.