Advies & interimmanagement

Certificatieschema voor ISO 55001 gereed

Hoewel ISO 55001 al bijna twee jaar bestaat, kunnen organisaties in Nederland nog steeds niet officieel conform deze norm worden gecertificeerd*. Het certificatieschema, brengt daar verandering in.

Op 6 november 2015 is het definitieve concept van het Certificatieschema voor ISO 55001 vastgesteld door het Commissie van Deskundigen Assetmanagement van NEN.

In certificatieschema staat waar certificerende instellingen aan moeten voldoen en op welke wijze zij de ISO 55001 certificering moeten uitvoeren. Certificerende instellingen die voldoen aan het certificatieschema kunnen door de Raad voor Accreditatie (RvA) worden erkend (geaccrediteerd) om ISO 55001 certificaten te mogen uitgeven.

De komende maanden wordt het certificatieschema ISO 55001 in praktijk gevalideerd. Het is de verwachting dat eind februari 2016 de eerste validatiegegevens beschikbaar zijn. Daarna starten de acceptatie- en accreditatieprocedures van certificerende instellingen bij de Raad voor Accreditatie.

In het Certificatieschema voor ISO 55001 Assetmanagement is onder andere het volgende opgenomen:

  • Het voldoen aan ISO/IEC 17021 en ISO/IEC-TS 17021-5 in het bijzonder. In de laatste worden eisen gesteld aan de kwalificaties van het audit team. Deze moeten voldoende kennis op het gebied van assetmanagement hebben.
  • Hoe om te gaan met de verschillende rollen die vaak binnen assetmanagement worden onderscheiden: asset owner asset manager, en service provider.
  • De benodigde audittijd. Deze is afhankelijk van het aantal medewerkers van de organisatie, de complexiteit van de assets en het maatschappelijk risico bij uitval van assets. Voor een initiële audit kan de benodigde audittijd variëren van 6 tot 30 mandagen.
  • Eisen aan de rapportage. Deze moet bijvoorbeeld worden geordend naar de themagebieden: leiderschap, line of sight, risicomanagement, compliance management, procesmanagement, verbetermanagement, borging en aantoonbaarheid en informatiemanagement.

 

Platform “Centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001”AssetPouwer volgt en beïnvloedt de ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement en ISO 55000 op de voet. Wij zijn lid van onder andere het Platform “Centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001”.

 

* Er zijn wel organisaties die een ISO 55001 certificaat hebben. Dit betreffen certificaten die "buiten accreditatie" zijn afgegeven.