Advies & interimmanagement

Certificatieschema ISO 55001 goedgekeurd

In oktober 2017 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) het Certificatieschema voor NEN-ISO 55001:2014 Assetmanagement goedgekeurd. Het certificatieschema helpt certificatie-instellingen om op een betrouwbare en vergelijkbare manier assetmanagementsystemen gebaseerd op ISO 55001 te certificeren. Het certificatieschema is ontwikkeld door een Commissie van Deskundigen onder auspiciën van NEN.

Naast de gebruikelijke eisen voor certificeringsinstellingen worden in het certificatieschema ondermeer de volgende onderwerpen benoemd:

  • De minimale tijdsbesteding voor certificatie-onderzoeken. Deze is afhankelijk van de omvang van de organisatie, de complexiteit van de assets en het maatschappelijk risico;
  • De vorm van de rapportage. Hierin moeten de thema’s leiderschap, line of sight, risicomanagement, compliance management, procesmanagement, verbetermanagement, borging en aantoonbaarheid en informatiemanagement worden behandeld.
  • Het team van auditors moet voldoende assetmanagement ervaring hebben en gezamenlijk minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in ISO/IEC-TS 17021-5.

Nu de goedkeuring door de RvA is verleend, kunnen certificatie-instellingen accreditatie voor certificatie tegen ISO 55001 op basis van het NEN certificatieschema aanvragen.