Advies & interimmanagement

Assetmanagement Game

Verbeteringen doorvoeren op het gebied van assetmanagement is niet eenvoudig. Misschien heeft u het overzicht en weet u precies wat er moet gebeuren, maar hoe zit dat voor anderen in uw organisatie? Waar liggen kansen voor verbeteringen? En hoe krijgt u iedereen mee?

Bordspel

De assetmanagement game is een bordspel dat is ontworpen als hulpmiddel bij verandertrajecten op het gebied van assetmanagement. In een workshop worden de principes van assetmanagement in een (historische) spelcontext geplaatst. Hierdoor worden de deelnemers in staat gesteld relatief onbevooroordeeld naar de eigen organisatie te kijken. Tijdens het assetmanagementspel komen (aan de hand van norm ISO 55000 of PAS 55) de belangrijkste aspecten van assetmanagement aan de orde. Vervolgens projecteren de deelnemers deze aspecten op de eigen organisatie.

Doelgroep

Het assetmanagementspel is bedoeld voor organisaties die een kapitaalintensieve bedrijfsvoering hebben: beheerders van infrastructuur (rail, water, weg, netwerken, …), materieel eigenaren, gemeenten, waterschappen, elektriciteitsbedrijven, drinkwaterbedrijven, etc.

Resultaat

De workshop kan, afhankelijk van de focus die gelegd wordt, verschillende resultaten hebben:

  • inzicht in de aspecten van assetmanagement en de samenhang daartussen;
  • bewustwording hoe assetmanagement is verweven in de hele organisatie;
  • identificatie van sterkten en verbeterpunten op het gebied van assetmanagement (quick scan ISO 55000 / PAS 55);
  • draagvlak voor verandering.

Maatwerk

Vooraf stemmen wij samen af welk doel u wilt bereiken. Afhankelijk daarvan wordt de workshop vormgegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de vragen die in het spel aan de orde komen specifiek gemaakt worden voor uw organisatie of kan nadruk gelegd worden op een bepaald aspect van assetmanagement.

De assetmanagement game is ontwikkeld in samenwerking met Ibidem.

Productblad Assetmanagement GameWorkshop assetmanagement